Blog

kako izgleda 400 kalorija u vašem stomaku

Ovo je slikoviti prikaz kako ista količina kalorija zauzima volumenom drugačiju količinu prostora u stomaku. Generalno povrće spada u hranu koja ima veliki volumen a malu količinu kalorija, tako da u konceptu pravljenja obroka, posebno kada Vam je cilj sagorijevanje masnih naslaga, odnosno da odete u kalorijski deficit, onda treba više forsirati hranu većeg volumena. Naravno, ovo se odnosi samo na volumen, sitost i kalorije, a skroz drugi par cipela je sada što ćete naći više nutrijenata u namirnicama koje su jače sa volumenom tipa povrća, tipa voća i što je to bolji izbor sa zdravstvene strane. Long story short, imajući u vidu ove stavke, može se primjetit da ćete potenciranjem ishrane koja je zdravija u smislu sa više nutrijenata i volumena, jednostavno biti zdraviji, ali i postići rezultate u vidu sagorijevanja masnih naslaga, duže ćete biti siti i generalno manje kalorija konzumirati.

Vaš Coach

Džemo