BTC Certifikacija za fitnes trenere

Prva BH internacionalno priznata obuka za fitnes instruktore 

Body Transformation Coach

Ukoliko želite da steknete međunarodno priznati certifikat i postanete fitnes instruktor ili unaprijedite svoje znanje i metode rada na polju fitnesa, BTC obuka je za Vas.

Body Transformation Coach obuku priznaje European Health and Fitness Association (sada Europe Active) krovn tijelo za prilagođavanje fitnes znanja te verificiranje i odobravanje akreditacije trening centrima da rade u skladu sa europskim, a samim tim i svjetskim standardima.

Struktura obuke

Obuka počinje sa rezervacijom mjesta i uplatom pola iznosa, nakon čega ćete dobiti pristup materijalima za učenje online, pismenim modulima i video predavanjima, koje možete svojim tempom da učite i prolazite. Preporuka je da ostavite bar 5-7 dana za pripremu i prolazak kroz sve materijale. Nakon toga, pristupa se šestodnevnom face to face dijelu certifikacije (subota-četvrtka) koji se odvija u BTC prostorijama u Sarajevu koji završava polaganjem praktičnog i teorijskog dijela certifikacije.

Kroz svaki dan obuke će biti kombinacija teorije i prakse.

Na završnom testu za prolaz je potrebno minimalno 70% tačnih odgovora na pismenom dijelu ispita te 100% prisustvo na svim predavanjima i vježbama. Praktični dio ispita se također polaže zadnji dan u vidu vođenja individualnog treninga sa klijentom.

Sadržaj obuke:

1. Osnove vježbanja – osnovi anatomije, fiziologije, biomehanike

2. Trening metode i principi – aerobni, laktatni, anaerobni trening, fleksibilnost i mobilnost

3. Dizajniranje programa – evaluacija, postavljanje ciljeva, dizajniranje programa

4. Ishrana – osnovi ishrane i transformacije, suplementacija

5. Implementacija programa – prihologija promjene, motivacija, učenje pravilne tehnike

6. Fitnes biznis osnove – postavljanje biznisa, principa rada, definisanje ciljeva i ostvarivanje istih

7. Fitnes marketing – marketing i branding na social media platformama, web i email marketing, interne marketing strategije

8. Motivacija – vlastiti ciljevi, poslovni ciljevi, tajne uspjeha

Šta je potrebno za upis?

Potrebno je da priložite ličnu kartu koja i ujedno dokazuje da ste punoljetni,  poželjno je iskustvo u vježbanju minimalno 6 mjeseci.

Ograničen broj mjesta

Svaki termin obuke ima ograničen broj kandidata i ukoliko se ispuni, svi ostali kandidati čekaju naredni termin obuke i trenutno je ZAUZETO 11/18 mjesta

Termin obuke je 11.5.2024. do 16.5.2024.

Cijena

Cijena obuke je 649 eura sa svim materijalima, polaganjem i certifikatom !!!

Kontakt info

BTC Fitness facebook stranica

BTC gym, Bulevar Meše Selimovića 81A – Meandar

Mail: info@btcfitness.ba

Glavni trener Džemal Gekić – 061-397-401

BTC je prvi akreditovani centar u BiH za obuku fitnes instruktora sa internacionalno priznatim certifikatom.