#beActive

BeActive Dan Bosne i Hercegovine, je jedan dan u kojem su svi stanovnici BiH pozvani da se priključe i budu na neki način fizički aktivni taj dan. Izaberite jednu od više ponuđenih aktivnosti u Vašem gradu, jer će u mnogo gradova biti organizovani treninzi u gymovima, na otvorenom, na planinama, a i za one koji ne mogu možda tako da se priključe, bit će i online treninzi, te ćete moći biti aktivni i iz vlastitih domova.

Jedan dan, jedna aktivnost, jedan cilj, aktivna BiH.

Na mapi ćete imati prikaz koje sve aktivnosti imate u kojem gradu u BiH.

Vidimo se 23.09.

Partneri

BHTelecom moja priča